Pelvik taban birçok kas grubundan oluşur. Bu kaslarda çeşitli nedenlerle sorunlar ortaya çıkabilir ve bunun sonucunda idrar ve dışkılama fonksiyonları da bozulabilir . Bu bozukluklar, yer aldığı kısma ve kasların işlev yapamamasına göre çeşitleniyor. Dışkılama fonksiyon bozuklukları içinde yer alan en önemli bozukluklar; Pelvik Dissinerji, Levator Sendromu, Proktalgia Fugaks ve Koksigodini olarak gösteriliyor.

 

Levator Sendromu (Makatta Ağrı)

Levator spazmında hasta, anal bölge ve derinindedir Ağrı genellikle  makatın sol yanındadır ve şiddeti nedeniyle hastayı uykudan uyandırabilir  Bağırsak aktivitesinden bağımsız olmakla birlikte defekasyon (dışkılama) ile artış gösterebilir .Daha çok sık ishal, ıkınma ya da gazete okuma alışkanlığı nedeniyle tuvalette çok zaman geçiren kişilerde görülür . Rektal muayene ile levator kasının sicim gibi (gitar teli gibi) spazmı hissedilebilir. Tedavisinde, sıcak oturma banyoları,düşük dozlu bazı kas gevşetici ve yatıştırıcı ilaçlar önerilmektedir . Daha ciddi ve tedavisi uzun süren hastalarda ise elektro -galvanik akım, genel anestezi altında levator masajı, levator kasına steroid enjeksiyonu, biofeedback veya botox enjeksiyonu tedavi amaçlı uygulanmaktadır .

 

Proktalgia Fugaks (Anorektal Gece Ağrısı)

Levator Sendromu’nun diğer bir şekli olarak da tanımlanabilir. Ağrı tipik olarak ani ve genellikle geceleri, hastayı uyandırarak başlar ve kramp tarzındadır. Ağrı masaj, defekasyon ve sıcak banyo ile azalır. Levator Sendromu ile benzer gelişim mekanizmasına sahip olduğu için benzer şekilde tedavi edilir.

 

Koksigodini (Kuyruk Sokumu Ağrısı)

Koksigodini, kuyruk sokumu bölgesinde ağrı ve spazm ile kendini gösteren bir hastalıktır. Tanıda koksiks (kuyruk sokumu) kemiğinin radyolojik incelemesi yapılır. Antidepresan kullanımıyla hastaların çoğunda ağrı kaybolur. Ağrı kesiciler ve sıcak uygulama ile desteklenebilir.